Profosyonel Site Yönetimi
Site / Bina temizlik hizmetleri
Site bahçe bakımı hizmetleri
Bütçe planlama ve yönetimi

Değişen dünya ile birlikte çok katlı binaların oluşması, bu binalarda toplu halde yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir. Uygulamada, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetici görevini devir ederken, sadece mali devir yapmakta ve birikim, deneyim ve öngörülerini yeni kişiye aktaramamaktadır. Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta, yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır. İlk bakışta fark edilmeyen bu yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun çözümü ise;, YÖNETİMİN PROFESYONELLEŞTİRİLMESİ dir. Meday temizlik; kurallarla zenginleştirilmiş profesyonel yaklaşımıyla sorunlarınızı üzerinizden alarak, komşuluk ilişkilerinizi iyileştirirken kişisel yaşam konforunuzu yükseltir. Profesyonel Bina, Apartman Yönetimi ve Site Yöneticiliği için bizimle irtibata geçiniz.

Apartman ve Site Yönetimi Detay

Genel yönetim ve işletim sistemi oluşturulması, uygulama ve takip, Muhasebe, finansal yöneitm ve denetimi Toplantı yönetimi Stok demirbaş takibi Aidat işlemleri Gelir gider işlemleri Banka işlemleri Karar defteri işlemleri SMS işlemleri Personel ve idari işler yönetimi Hukuki yönetim Satın alma süreç yönetimi
Elektrik, mekanik ve tesisat sistemleri genel bakımları Aydınlatma, asansör, yangın, doğalgaz, merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin genel bakımları. Trafo, jeneratör, hidrofor, ve pompaların genel bakımları. Klima sistemleri ve bina otomosyon sistemleri genel bakımı.

İhtiyaç tespiti ve güvenlik işleyiş sisteminin oluşturulması. Kayıt yönlendirme. Devriye ve gözetim. Giriş-Çıkış kordinasyonu.

...

Bina iç ve dış alan temizliği. Ortak alan temizliği. İnşaat sonrası temizlik hizmeti. Atık yönetimi hizmeti. ...

GENEL YÖNEİTM:
Genel yönetim ve işletim sistemi oluşturulması, uygulama ve takip, Muhasebe, finansal yöneitm ve denetimi Toplantı yönetimi Stok demirbaş takibi Aidat işlemleri Gelir gider işlemleri Banka işlemleri Karar defteri işlemleri SMS işlemleri Personel ve idari işler yönetimi Hukuki yönetim Satın alma süreç yönetimi TEKNİK:
Elektrik, mekanik ve tesisat sistemleri genel bakımları Aydınlatma, asansör, yangın, doğalgaz, merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin genel bakımları. Trafo, jeneratör, hidrofor, ve pompaların genel bakımları. Klima sistemleri ve bina otomosyon sistemleri genel bakımı.
GÜVENLİK:
İhtiyaç tespiti ve güvenlik işleyiş sisteminin oluşturulması. Kayıt yönlendirme. Devriye ve gözetim. Giriş-Çıkış kordinasyonu.
TEMİZLİK:
Bina iç ve dış alan temizliği. Ortak alan temizliği. İnşaat sonrası temizlik hizmeti. Atık yönetimi hizmeti.
PEYZAJ:
Ortak yeşil alanların bakımı.
HAVUZ BAKIMI:
Ortak kullanıma tahsis edilen havuzların günlük ölçümlerinin yapılması. Belli periyotlarda havuz suyunun kullanıma uygunluğunun kontrolü.

Apartman ve Site Yönetiminde Yapılan Bazı Hizmetler

Peyzaj İşlemleri

MEDAY Temizlik

Peyzaj İşlemleri

MEDAY Temizlik

Profosyonel Peyzaj İşlemleri

Email: cigdemaslanyurek@medaytemizlik.com
Telefon: 0 342 999 0 877

Apartman Temizliği

MEDAY Temizlik

Apartman Temizliği

MEDAY Temizlik

Apartman ve site temizlik işlemleri.

Email: cigdemaslanyurek@medaytemizlik.com
Telefon: 0 342 999 0 877

Site Genel Yönetimi

MEDAY Temizlik

Site Genel Yönetimi

MEDAY Temizlik

Apartman ve Site Genel yönetim işlemleri...

Email: cigdemaslanyurek@medaytemizlik.com
Telefon: 0 342 999 0 877

Havuz Temiliği

MEDAY Temizlik

Havuz Temiliği

MEDAY Temizlik

Site içerisinde bulunan havuz bakım, temizlenmesi ve günlük kontrol işlemleri

Email: cigdemaslanyurek@medaytemizlik.com
Telefon: 0 342 999 0 877